El Correo Gallego

Juan Viaño, esquerda, e Antonio López

Adaptar as titulacións ás necesidades actuais

Os aspirantes a reitor coinciden na necesidade –sempre co alumnado como prioridade– de formular unha oferta acorde aos tempos para formar a persoas cualifcadas, críticas e comprometidas socialmente. Os estudos han de integrar a formación básica do grao, a especializada do máster e a avanzada do doutoramento